Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng trong quá trình lên men rưu vang chanh dây /
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng và trin khai h thng mng MPLS /
Tác giả: Ngô Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu v HACCP và nghiên cu ng dng HACCP vào công ngh sn xut trà sa /
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu, tìm hiu AT90S8535 và ng dng thiết kế mch quang báo /
Tác giả: Mai Đặng Ngọc Thanh,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng ca k thut OFDM trong CDMA /
Tác giả: Đặng Tấn Lương,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn