Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu, tìm hiểu AT90S8535 và ứng dụng thiết kế mạch quang báo /
Tác giả: Mai Đặng Ngọc Thanh,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng và triển khai hệ thống mạng MPLS /
Tác giả: Ngô Thị Bích Ngọc,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng của kỹ thuật OFDM trong CDMA /
Tác giả: Đặng Tấn Lương,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu về HACCP và nghiên cứu ứng dụng HACCP vào công nghệ sản xuất trà sữa /
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình lên men rượu vang chanh dây /
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn