Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp thu thập bằng chứng khi thực hiện kiểm toán số dư năm đầu tiên tại Công ty TNHH Grant
Tác giả: Đặng Thị Thúy Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Asessment of customer loyalty in the supermarket Co.opmart /
Tác giả: Dang Dinh Tien,
Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích thực trạng chăm sóc khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn lưu trữ số /
Tác giả: Đặng Phương Thủy Tiên,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu nguyên nhân gây lũ - lụt và phân tích hiện trạng các giải pháp phòng, tránh lũ - lụt ở tỉnh
Tác giả: Đặng Thủy Tiên,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá kết quả giáo dục truyền thông môi trường tại trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang /
Tác giả: Đặng Thùy Khánh Vi,
Mô tả vật lý: 105 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 363.737
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn