Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và thi công khi chuyn mch trung kế , âm hiu và DTMF ca tng đài 4 thuê bao và mt
Tác giả: Đặng Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 38 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cung cp đin và chiếu sáng cho công ty SONY - Vit Nam /
Tác giả: Đặng Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng công tác kế toán các khon phi thu - các khon phi tr ti Công ty C phn Thiết b văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao kh năng huy đng vn ti ngân hàng TMCP phát trin TP.HCM phòng giao dch Thái Sơn /
Tác giả: Trần Thị Hồng Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc trng và gii pháp nâng cao hiu qu quy trình giao nhn hàng hóa xut khu bng đưng bin ti
Tác giả: Đặng Nguyễn Lưu Ân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hi Phòng thành Hoàng và l phm /
Tác giả: Ngô Đăng Lợi,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049172311
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thc trng b phn bo trì nhà máy sn xut b thu- công ty TNHH SONION Vit Nam và gii pháp /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tài liu bi dưng v phòng,chng tham nhũng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Tài liu bi dưng v phòng, chng tham nhũng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 195tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế cao c văn phòng Phưc Thnh /
Tác giả: Đặng Văn Đoàn,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn