Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Resort Mộc phong cách hiện đại /
Tác giả: Trần Thượng Đẳng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại
Tác giả: Đặng Nguyễn Lưu Ân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thử nghiệm công nghệ Swim - bed xử lý nước thải chế biến thủy sản mô hình phòng thí nghiệm /
Tác giả: Lâm Ngọc Hoài Thu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu- công ty TNHH SONION Việt Nam và giải pháp /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế bộ trang thiết bị nha khoa di động /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 106 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc văn phòng Phước Thịnh /
Tác giả: Đặng Văn Đoàn,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đặc điểm của vi khuẩn đa kháng phân lập từ cá rô đồng (Anabas testudineus) và tiềm năng phòng ngừa
Tác giả: Đặng Thị Hồng Liên,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 639.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế tại chi cục thuế quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Đăng Phong,
Mô tả vật lý: 109 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát những yếu tố gây xung đột trong các dự án xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Đặng Huy Phong,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn