Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại
Tác giả: Đặng Nguyễn Lưu Ân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng bộ phận bảo trì nhà máy sản xuất bộ thu- công ty TNHH SONION Việt Nam và giải pháp /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phong,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển TP.HCM phòng giao dịch Thái Sơn /
Tác giả: Trần Thị Hồng Yến,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công khối chuyển mạch trung kế , âm hiệu và DTMF của tổng đài 4 thuê bao và một
Tác giả: Đặng Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 38 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.385
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 195tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu bồi dưỡng về phòng,chống tham nhũng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 364.1323
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng cho công ty SONY - Việt Nam /
Tác giả: Đặng Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc văn phòng Phước Thịnh /
Tác giả: Đặng Văn Đoàn,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hải Phòng thành Hoàng và lễ phẩm /
Tác giả: Ngô Đăng Lợi,
Mô tả vật lý: 290tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 915.97
ISBN: 9786049172311
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH