Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Đành giá sự hài lòng của sinh viên trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn đồi với
Tác giả: Võ Nguyên Vũ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế cao ốc Phú Lợi /
Tác giả: Trương Quang Thành,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Và Du Lịch Sài Gòn đối với
Tác giả: Võ Nguyên Vũ,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Application of Qos in Designing Network ứng dụng kỹ thuật chất lượng dịch vụ vào thiết kế mạng /
Tác giả: Trương Thị Mỹ Dung,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại qua đánh giá của
Tác giả: Phạm Văn Thắng,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.827
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại các
Tác giả: Trương Thị Ngọc Hân,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên tại Trường đại học
Tác giả: Nguyễn Đặng Khoa,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường cao
Tác giả: Trương Như Thông,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn