Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu - thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai /
Tác giả: Trương Thanh Cảnh,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải sản xuất
Tác giả: Đặng Nhã Phương,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn