Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên tại Trường đại học
Tác giả: Nguyễn Đặng Khoa,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế trường Cao đẳng dân lập Công Nghệ Thông Tin /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tâm lý học tư pháp :
Tác giả: Chu Liên Anh,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 340.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu công nghệ chế tạo điện cực dụng cụ với sự hỗ trợ của công nghệ tạo mẫu nhanh /
Tác giả: Đặng Văn Nghìn,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sư phạm y học thực hành :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 483tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 610.7
ISBN: 9786040089410 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu - thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai /
Tác giả: Trương Thanh Cảnh,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Công nghệ chế tạo máy :
Tác giả: Nguyễn Trọng Bình,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Application of Qos in Designing Network ứng dụng kỹ thuật chất lượng dịch vụ vào thiết kế mạng /
Tác giả: Trương Thị Mỹ Dung,
Mô tả vật lý: 62 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình sức bền vật liệu :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 165tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của
Tác giả: Bùi Thị Thanh Phương,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn