Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tái sử dụng nước thải chứa chất hữu cơ vào canh tác cây trồng nông nghiệp /
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Mai,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân quận 10, thành phố Hồ
Tác giả: Đặng Trọng Sơn,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
101 Câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp.
Tác giả: Trần Văn Hòa,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 636.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty
Tác giả: Đặng Ngọc Hoàng,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nhận dạng và xử lý hình ảnh hỗ trợ trong việc tìm kiếm xe bị mất trộm /
Tác giả: Ngô Minh Hải Nam,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.367
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn