Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Tài liệu hỏi đáp các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 324.2597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vẽ kĩ thuật xây dựng :
Tác giả: Đặng Văn Cứ,
Mô tả vật lý: 128tr ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vẽ kỹ thuật xây dựng :
Tác giả: Nguyễn Quang Cự,
Mô tả vật lý: 107 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 692.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Văn hóa dân gian dân tộc Cao Lan :
Tác giả: Đặng Đình Thuận,
Mô tả vật lý: 229tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786046400387
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Đặng Hồng Anh,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bạn gái đáng yêu /
Tác giả: Đoàn Văn Hai,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 646.70082
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu ổn định đàn hồi của kết cấu hệ thanh có xét đến biến dạng trượt ngang /
Tác giả: Đoàn Văn Duẩn,
Mô tả vật lý: 156tr. , Minh họa ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN: 9786048217884
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chẩn đoán hình ảnh X quang :
Tác giả: Chu Văn Đặng,
Mô tả vật lý: 165 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 616.0757
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết kế cao ốc văn phòng Phước Thịnh /
Tác giả: Đặng Văn Đoàn,
Mô tả vật lý: 207tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn