Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Hướng dẫn công tác xây dựng trường học không ma túy /
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 371.784
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 352 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 335.52
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 323tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế học vĩ mô :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 230 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh tế chính trị Mac-Lênin :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 510 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 335.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 364.1323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Triết học Mác - Lênin T2 :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 100
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở công nghệ tế bào động vật ứng dụng :
Tác giả: Khuất Hữu Thanh,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 660.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình triết học :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 558 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 100
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế học vi mô :
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn