Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 496 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net toàn tập :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 488 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng ứng dụng Web với JSP, Servlet, JavaBeans /
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 338 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn