Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Lịch sử thể dục thể thao :
Tác giả: NguyễnXuân Sinh,
Mô tả vật lý: 543tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.09
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình bóng chuyền :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 347tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.325
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng nền giáo dục mở /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 474tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN: 9786045752319
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
C# 2005 :
Tác giả: Phạm Hữu Khang,
Mô tả vật lý: 424 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.43
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bơi lội :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 903tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 797.21
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sư phạm y học thực hành :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 483tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 610.7
ISBN: 9786040089410 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp cố kết hút chân không :
Tác giả: Nguyễn Chiến,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống bài tập huấn luyện cầu lông :
Tác giả: TrầnVăn Vinh,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.345
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình lý luận và phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 796.072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn