Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống truyền điện /
Tác giả: Đinh Hữu Thuận,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN: 9786046706519
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tính ngắn mạch và chỉnh định bảo vệ Rơle và trang bị tự động trên hệ thống điện /
Tác giả: Hoàng Hữu Thuận,
Mô tả vật lý: 439 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Ứng dụng phần mềm SmartVu để triển khai tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Đồng nai /
Tác giả: Đinh Hữu Thuấn,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn