Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tính toán thông số điện cảm phân bố trong mô hình mạch máy biến áp lực cho phân tích đáp
Tác giả: Trần Văn Tám , Phạm Đình Anh Khôi (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn