Trang 1 trong 72 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng /
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh,
Mô tả vật lý: 694 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 616.075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn lưu động tại công ty TNHH điện tử tin học Phúc Quang /
Tác giả: Nguyễn Đức Đỉnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh /
Tác giả: Lều Thọ Trình,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
10 ngày có thể nói 1000 câu tiếng Hoa - Giao tiếp xã hội /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 166tr ; , 19 cm + , 1 CD
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 9786047432950
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương thức Apple 12 bài học quản lý từ công ty sáng tạo nhất thế giới /
Tác giả: Thái Hùng Tâm,
Mô tả vật lý: 270 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sinh hóa cơ bản.
Tác giả: Nguyễn Đình Huyên,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 225cm
Ký hiệu phân loại: 572
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Triển khai firewall với microsoft ISA server 2006 /
Tác giả: Tô Thanh Hải,
Mô tả vật lý: 268tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cẩm nang kinh doanh Harvard kỹ năng ra quyết định = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 173tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.403
ISBN: 9786045831748
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tìm hiểu những quy định về định mức dự toán và đơn giá trong xây dựng cơ bản /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1135tr. ; , 28cm.
Ký hiệu phân loại: 343.078624
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn