Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Logistics nhng vn đ cơ bn /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun tr ri ro và khng hong /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nhng gii pháp nâng cao hiu qu s dng Incoterms 2000 ti Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 438 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun tr ri ro và khng hong /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 465 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut ngoi thương :
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 417 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 382.092
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Incoterms 2000 và hi đáp v Incoterms /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn thc hành kinh doanh xut nhp khu ti Vit Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 382.09
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
K thut ngoi thương :
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 467 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đàm phán trong kinh doanh quc tế /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 459 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 337.11
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phát trin mt s ngành dch v Vit Nam thi hu k WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
Bộ sưu tập: Sách tham kho

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH