Trang 1 trong 33 kết quả
Sắp xếp theo
Phát triển một số ngành dịch vụ ở Việt Nam thời hậu kỳ WTO /
Tác giả: Nguyễn Đông Phong,
Mô tả vật lý: 305 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 338.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Logistics những vấn đề cơ bản /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 312 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Incoterms 2000 tại Việt Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 438 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Incoterms 2000 và hỏi đáp về Incoterms /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 522 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 330.9597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị rủi ro và khủng hoảng /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 321 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật ngoại thương :
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 467 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đàm phán trong kinh doanh quốc tế /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 459 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 337.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu tại Việt Nam /
Tác giả: Võ Thanh Thu,
Mô tả vật lý: 391 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 382.09
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kỹ thuật ngoại thương :
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 417 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 382.092
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị rủi ro và khủng hoảng /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 465 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn