Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Các ví d tính toán dm cu ch I, T, Super-T bê tông ct thép d ng lc theo tiêu chun 22TCN 272
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 285tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.217
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các ví d tính toán dm cu ch I, T, super-T bêtông ct thép d ng lc theo tiêu chun 22TCN272 -
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 286tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.217
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Công ngh lao lp dm bê tông ct thép d ng lc /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn