Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Công ngh lao lp dm bê tông ct thép d ng lc /
Tác giả: Nguyễn Viết Trung (chủ biên), Nguyễn Tuyết Trinh, Đào Duy Lâm,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.25
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các ví d tính toán dm cu ch I, T, super-T bêtông ct thép d ng lc theo tiêu chun 22TCN272 -
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm, ,
Mô tả vật lý: 286tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.217
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các ví d tính toán dm cu ch I, T, Super-T bê tông ct thép d ng lc theo tiêu chun 22TCN 272
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà, Đào Duy Lâm, ,
Mô tả vật lý: 285tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.217
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Bn lĩnh ngưi làm giám đc /
Tác giả: Nguyễn Duy,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 9786046909514
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn