Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
T đin vt lý Anh Vit /
Tác giả: Đặng Mộng Lân,
Mô tả vật lý: 619 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Tù đin vt lý và công ngh cao Anh - Vit và Vit - Anh /
Tác giả: Vũ Đình Cự,
Mô tả vật lý: 586 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 539
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Các công c qun lý môi trưng /
Tác giả: Đặng Mộng Lân,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gia c nn và móng khi sa cha nhà :
Tác giả: Durơnátgiư V, A,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn