Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu, tìm hiu AT90S8535 và ng dng thiết kế mch quang báo /
Tác giả: Mai Đặng Ngọc Thanh,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính tóan thiết kế h thng x lý nưc thi nhà máy chế biến sa Công ty TNHH CP Vit Nam ti khu
Tác giả: Nguyễn Đức Cảnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tác đng ca chính sách t giá hi đoái Vit Nam t 2012 đến nay /
Tác giả: Hồ Nguyễn Thiên Phúc,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Toán tài chính nâng cao /
Tác giả: Đinh Ngọc Thanh,
Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 332.0151
ISBN: 9786047354177
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Kho sát hot tính chng oxy hóa và gim đưng huyết ca các loi cao chiết t mt s loi go
Tác giả: Lương Thị Ngọc Hân,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.725
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn