Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Thc trng công tác kế toán các khon phi thu - các khon phi tr ti Công ty C phn Thiết b văn
Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu ca chế phm nm Paecilomyces lilacinus /
Tác giả: Đặng Thị Như Quỳnh,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu sn xut và đánh giá hiu qu tr b phn trng (bemisia tabaci) và ry xanh (amrasca
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn