Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Đo lưng s tha mãn trong công vic ca nhân viên ti Công ty TNHH MTV dch v công ích qun Tân
Tác giả: Đặng Thành Tâm,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin công tác qun lý nguyên vt liu nhp khu đ sn xut hàng xut khu ti cc hi quan
Tác giả: Tăng Tiến Dương,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đành giá s hài lòng ca sinh viên trưng cao đng Văn Hóa Ngh Thut và Du Lch Sài Gòn đi vi
Tác giả: Võ Nguyên Vũ,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao s hài lòng ca khách hàng v cht lưng dch v ca công ty Thiên Nam Hòa ti tp. H Chí
Tác giả: Hoàng Ngọc Tân,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các nhân t nh hưng đến mc đ hài lòng ca sinh viên đi vi cht lưng dch v đào to ca
Tác giả: Bùi Thị Thanh Phương,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut các gii pháp nâng cao hiu qu x lý nưc thi đô th tp trung ti Thành ph H
Tác giả: Lê Vinh Hoài Vũ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng khai phá d liu trong vic d đoán kết qu tt nghip Trưng Cao đng du lch Vũng Tàu /
Tác giả: Nguyễn Thị Thuỳ Oanh,
Mô tả vật lý: 125tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v du lch ti công ty c phn dch v Bến
Tác giả: Nguyễn Khoa Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá s hài lòng ca sinh viên Trưng Cao đng Văn Hóa Ngh Thut Và Du Lch Sài Gòn đi vi
Tác giả: Võ Nguyên Vũ,
Mô tả vật lý: 119tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn