Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Đ xut mô hình khép kín nhm thúc đy sn xut và bo v môi trưng cho làng ngh chế biến thch
Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thu,
Mô tả vật lý: 90tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7287
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu x lý nưc thi chế biến thy sn có đ mn cao bng mô hình swimbed /
Tác giả: Lê Trần Hữu Lộc,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ngành khoai mì ti các doanh nghip va và nh trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut các gii pháp nâng cao hiu qu x lý nưc thi đô th tp trung ti Thành ph H
Tác giả: Lê Vinh Hoài Vũ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Factors affecting employees' motivation in the workpalce :
Tác giả: Dang Quang Dinh,
Mô tả vật lý: 95tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn