Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ngành khoai mì ti các doanh nghip va và nh trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đ xut mô hình khép kín nhm thúc đy sn xut và bo v môi trưng cho làng ngh chế biến thch
Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Thu, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 90tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7287
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut các gii pháp nâng cao hiu qu x lý nưc thi đô th tp trung ti Thành ph H
Tác giả: Lê Vinh Hoài Vũ , Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 109tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu kh năng hp ph du khoáng ca v su riêng b sung acid béo / Lê Th Thanh Nhàn; Đng
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 109 .tr ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn