Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ngành khoai mì ti các doanh nghip va và nh trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
ng dng GIS xây dng cơ s d liu và bn đ phông phóng x môi trưng TP.HCM /
Tác giả: Ngô Xuân Trường,
Mô tả vật lý: 280tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 363.7289
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Microsoft Access 2000 lp trình và ng dng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 1079 tr. ; , 15 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hưng dn thc hành coreldraw 8 /
Tác giả: NguyễnTiến,
Mô tả vật lý: 1003tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Java Servlets Lp trình - Ví d - ng dng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 714 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
H bo mt Windows NT khai thác & ng dng /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 858 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.446
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
T hc thiết kế trang web bng hình nh /
Tác giả: Nguyễn Tiến,
Mô tả vật lý: 183 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế trm biến áp 220/110/22KV /
Tác giả: Đặng Văn Lợi,
Mô tả vật lý: 97 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu và đ xut các bin pháp nâng cao hiu qu qun lý cht thi rn nguy hi ca công ty xi
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đo lưng s tha mãn trong công vic ca nhân viên ti Công ty TNHH MTV dch v công ích qun Tân
Tác giả: Đặng Thành Tâm,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn