Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hin trng x lý nưc thi ngành khoai mì ti các doanh nghip va và nh trên đa bàn
Tác giả: Nguyễn Tiến Hưng, Đặng Viết Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr đi ngũ cán b công chc ti các cơ quan chuyên môn
Tác giả: Đặng Phạm Mỹ Hạnh, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hưng dn thc hành coreldraw 8 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 1003tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 006.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình MCSE SQL server 6.5 Qun tr và h điu hành. Tp 1 /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài,
Mô tả vật lý: 711 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gii pháp đt phá /
Tác giả: Jay Abraham, Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy, Trương Việt Hương, Bùi H, Thanh Dung (dịch),
Mô tả vật lý: 260tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.4063
ISBN: 9786045641736
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế bãi chôn lp cht thi rn sinh hot cho huyn Châu Thành tnh Tin Giang /
Tác giả: Đặng Thị Hồng Yến, Nguyễn Xuân Trường giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Đo lưng s tha mãn trong công vic ca nhân viên ti Công ty TNHH MTV dch v công ích qun Tân
Tác giả: Đặng Thành Tâm, Kiều Xuân Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Giáo trình Assembly lý thuyết và bài tp /
Tác giả: Nguyễn Tiến, Đặng Xuân Hường, Nguyễn Văn Hoài, ,
Mô tả vật lý: 703 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.136
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thanh Toán Quc Tế /
Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên), Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng, Trầm Xuân Hương (biên soạn),
Mô tả vật lý: 202 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 332.45
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn