Trang 1 trong 31 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình hot đng và đnh hưng chiến lưc phát trin ca công ty TNHH Ngân V Dương (NYD) trong
Tác giả: Đỗ Thị Quế Hương,
Mô tả vật lý: 78 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tâm lý hc phát trin 1 /
Tác giả: Đinh Thị Chiến,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 155
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hoch đnh chiến lưc Marketing doanh nghip Mai Linh /
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Châu,
Mô tả vật lý: 72 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 654.012
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tâm lí hc phát trin 2 /
Tác giả: Đinh Thị Chiến,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 155
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao hiu qu chiến lưc kinh doanh ca công ty Bo Vit Ninh Thun /
Tác giả: Lê Đình Hiển,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng chiến lưc bo v môi trưng Tp Nha Trang tnh Khánh Hòa t nay đến năm 2020 /
Tác giả: Chế Đình Lý,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích ng dng hot đng DIGITAL MARKETING trong chiến lưc marketing ca công ty c phn truyn
Tác giả: Lê Thị Thanh Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoch đnh chiến lưc tài chính giai đon 2015 - 2020 công ty TNHH MTV đóng tàu và công nghip hàng
Tác giả: Võ Thị Minh Thùy,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thc trng và công tác hoàn thin hoch đnh chiến lưc kinh doanh phát trin trung tâm đăng kim xe
Tác giả: Trần Quang Trường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tâm lý hc nhân cách /
Tác giả: Đinh Thị Chiến,
Mô tả vật lý: 176tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 155.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn