Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu đ xut mô hình thu gom , vn chuyn và phân loi cht thi rn ti ngun phưng
Tác giả: Bùi Thị Bích Liên,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Đi cương lch s Vit Nam.
Tác giả: Đinh Xuân Lâm,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu thiết kế, chế to khi đt tn s ППH-1V đài la bàn t đng đnh hưng APK-22 trên máy
Tác giả: Nguyễn Huy Phượng,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 629.13251
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Thiết kế chung cư Khánh Hi /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
The impact of service quality on customer satisfaction in samsung smart TV - VietNam /
Tác giả: Nguyen Xuan Dai,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii phu sinh lý :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 310tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Âm v hc và tuyến tính :
Tác giả: Cao Xuân Hạo,
Mô tả vật lý: 461tr ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 495.92215
ISBN: 9786049448300
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình đưng li cách mng ca đng cng sn Vit Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 259tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Gii phu sinh lý :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 285tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Giáo trình đưng li cách mng ca đng cng sn Vit Nam :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 278tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 324.2597075
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn