Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Ngh đánh cá th công xưa ca ngư dân vùng bin Hoài Nhơn, Bình Đnh /
Tác giả: Trần Xuân Toàn, Trần Xuân Liếng,
Mô tả vật lý: 249tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 306.09597
ISBN: 9786049305887
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cng c phát trin thương hiu ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam trong tiến
Tác giả: Phan Thị Lành, Đinh Xuân Trình ( Hướng dẫn Khoa học), ,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.10688
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu đ xut mô hình thu gom , vn chuyn và phân loi cht thi rn ti ngun phưng
Tác giả: Bùi Thị Bích Liên, Đinh Xuân Thắng giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 115 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Phương pháp đnh lưng và công c tin hc ng dng trong qun lý xây dng /
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Lan, ,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phương pháp đnh lưng & công c tin hc ng dng trong qun lý xây dng /
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Lan, ,
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 690.0285
ISBN: 9786047335404
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tiến trình hi nhp Vit Nam - ASEAN /
Tác giả: Đinh Xuân Lý, ,
Mô tả vật lý: 135 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 341.2473
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu thiết kế, chế to khi đt tn s ППH-1V đài la bàn t đng đnh hưng APK-22 trên máy
Tác giả: Nguyễn Huy Phượng, Bùi Xuân Khoa, ,
Mô tả vật lý: 65tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 629.13251
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
T vng tiếng Nht theo ch đ : Phương pháp mi hc các cm t vng nhanh và hiu qu. Các ch đ
Tác giả: Thanh Xuân (chủ biên) , Nguyên Thảo (hiệu đính),
Mô tả vật lý: 184tr. : , Minh ha ; , 21cm. + , 1 đĩa CD
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN: 9876046265627 :
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đi cương lch s Vit Nam. T.2- 1858-1945 /
Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ, ,
Mô tả vật lý: 355tr. , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Giáo trình k thut x lý ô nhim không khí /
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN: 9786047320646
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn