Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi công ty mì ăn lin vifon /
Tác giả: Ngô Kim Trúc,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu đ xut mô hình thích hp x lý khí thi ca các lò nung gch kiu Hoffman đt tru trên
Tác giả: Lê Thanh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Ô nhim không khí :
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7392
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu đ xut mô hình phân loi cht thi rn ti ngun ti phơng Hi Đình - Tp Đng Hi tnh
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát , đánh giá hin trng và đ xut bin pháp qun lý môi trưng cho bi chôn lp cht thi
Tác giả: Nguyễn Thành Đức,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình k thut x lý ô nhim không khí /
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý: 372tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN: 9786047320646
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Đánh giá hiu qu ca chương trình di di các cơ s sn xut gây ô nhim có quy mô va và nh trên
Tác giả: Nguyễn Việt Hương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.408
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Tính toán thiết kế h thng x lý nưc thi sn xut cáp quang ti công ty TNHH công ngh cao c
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kho sát hin trng và đnh giá tác đng môi trưng cho d án xây dng ch Vĩnh Cu - tnh Đng Nai
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình công ngh x lý cht thi rn /
Tác giả: Đinh Xuân Thắng,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN: 9786047330317
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn