Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ngun nhân lc ti y ban Nhân dân thành ph Vũng Tàu,
Tác giả: Vũ Đăng Khoa,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Đo lưng s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v du lch ti công ty c phn dch v Bến
Tác giả: Nguyễn Khoa Đăng,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Hoàn thin quy trình đón tiếp và phc v khách ca b phn l tân (Khách sn Continental). /
Tác giả: Nguyễn Tiến Đạt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế trm x lý nưc thi khu dân cư dch v cư xá công nhân Sài Gòn Bình Phưc
Tác giả: Nguyễn Minh Thanh Tùng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phát trin dch v thanh toán quc tế bng phương thc thư tín dng ti ngân hàng thương mi c phn
Tác giả: Nguyễn Phước Tôn Nữ Thùy Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
H thng qun lý đăng ký hc phn trc tuyến cho trưng đi hc /
Tác giả: Vũ Thanh Hiền,
Mô tả vật lý: 55 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin công tác qun lý nguyên vt liu nhp khu đ sn xut hàng xut khu ti cc hi quan
Tác giả: Tăng Tiến Dương,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Xây dng kế hoch marketing khách sn CONTINENTAL SAIGON năm 2012 /
Tác giả: Lê Nguyễn Phương Chi,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin cht lưng dch v ăn ung ti nhà hàng Hương bin /
Tác giả: Nguyễn Phước Hậu,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Gii pháp nâng cao hiu qu Marketing khách sn Continental năm 2007 /
Tác giả: Th, S Đặng Thanh Vũ,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn