Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Mt s gii pháp nhm hoàn thin công tác lp d toán sn xut kinh doanh ti cty DUTCH LADY Vit
Tác giả: Lê Thị Phương Anh ( Ths Trịnh Ngọc Anh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cm nang qun lý d án =
Tác giả: Bruce Andy,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp phát trin du lch sinh thái cng đng ti tnh Cà mau /
Tác giả: Lê Trần Anh Hùng,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Kiến thc v kế toán =
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Gii pháp phát trin du lch sinh thái cng đng ti tnh Cà Mau /
Tác giả: Lê Trần Anh Hùng,
Mô tả vật lý: 130tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Qun lý ngân sách /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý toàn cu /
Tác giả: Brake Terence,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 337.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý nhân s /
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Qun lý nhân s /
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
T chc thành công các cuc hp /
Tác giả: Lê Ngọc Phương Anh,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn