Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
A kind of magic
Tác giả: Sizemore Susan, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 1419906895
Bộ sưu tập: Sách đin t
Soldier of fortune
Tác giả: Munro Shelley, ,
Mô tả vật lý: 1 electronic document (137 p.) : , PDF file.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9781419926396
Bộ sưu tập: Sách đin t
Lynx to the Pharaoh
Tác giả: Munro Shelley, ,
Mô tả vật lý: 1 electronic document (103 p.) : , PDF file.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9781419922206
Bộ sưu tập: Sách đin t
Scarlet woman
Tác giả: Munro Shelley, ,
Mô tả vật lý: 1 electronic document (122 p.) : , PDF file.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1419903128
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fringe benefits
Tác giả: Munro Shelley, ,
Mô tả vật lý: 1 electronic document (52 p.) : , PDF file.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9781419918292
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fallon mates :
Tác giả: Strong Jory, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1419903926
Bộ sưu tập: Sách đin t
Fallon mates :
Tác giả: Strong Jory, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1419906453
Bộ sưu tập: Sách đin t
Broken wings
Tác giả: Leigh Lora, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1419902083
Bộ sưu tập: Sách đin t
Tiger by the tail
Tác giả: Munro Shelley, ,
Mô tả vật lý: 1 electronic document (145 p.) : , PDF file.
Ký hiệu phân loại: 823.92
ISBN: 9781419928161
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bonyo Bonyo :
Tác giả: Oelschlager Vanita, ,
Mô tả vật lý: 1 v. (unpaged) : , col. ill., maps ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.695092
ISBN: 0981971431
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn