Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Exploring earth science /
Tác giả: Reynolds Stephen J, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 605 pages : , color illustrations, color maps ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 550
ISBN: 9780078096143
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Grammatical complexity in academic English :
Tác giả: Biber Douglas,
Mô tả vật lý: xiv, 277 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Using SPSS for Windows and Macintosh :
Tác giả: Green Samuel B, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 413 pages : , illustrations ; , 28 c
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 0205958605 (alkaline paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Medical-surgical nursing :
Tác giả: Lewis Sharon Mantik,
Mô tả vật lý: 2 volumes (xxxi, 1708 pages, 82 variously numbered pages) : , color illustrations ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 617
ISBN: 0323086780
Bộ sưu tập: Sách đin t
Exploring physical geography /
Tác giả: Reynolds Stephen J, ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 910
ISBN: 0078095166 (hard copy : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Accounting information systems /
Tác giả: Romney Marshall B, ,
Mô tả vật lý: xxv, 708 pages : , illustrations ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Advanced and multivariate statistical methods :
Tác giả: Mertler Craig A, ,
Mô tả vật lý: xv, 374 pages :, illustrations ;, 29 cm
Ký hiệu phân loại: 519.5/35
ISBN: 9781138289710 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn