Trang 1 trong 77 kết quả
Sắp xếp theo
Mathematical tools for physicists /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 676 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 510
ISBN: 3527405488
Bộ sưu tập: Sách đin t
Epilepsy :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 3 v. (xlv, 2074, 60 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 616.853
ISBN: 0781757770
Bộ sưu tập: Sách đin t
The liver :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxii, 1191 p., [24] p. of plates : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 612.35
ISBN: 0470723130
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Ultimate dinosaur :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 336 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0553076760 :
Bộ sưu tập: Sách đin t
Web based enterprise energy and building automation systems /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 423 p. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.2
ISBN: 0849382351
Bộ sưu tập: Sách đin t
Encyclopedia of human development /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 155.03
ISBN: 1412904757
Bộ sưu tập: Sách đin t
Redox biochemistry /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 317 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 541.393
ISBN: 0471786241 (cloth)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Dermatopathology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1083 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.5
ISBN: 0071489231
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Cambridge encyclopedia of child development
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 670 p. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 305.231
ISBN: 0511126077 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Machinery's handbook :
Tác giả: Oberg Erik, ,
Mô tả vật lý: ix, 2693 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.8
ISBN: 0831127007
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn