Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Handbook of clinical audiology /
Tác giả: editor-in-chief, Jack Katz, Ph, D, , Director, Auditory Processing Service, Prairie Village, Kansas and Research Professor, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas and Professor Emeritus, University at Buffalo State University of New York, Buffalo, New York , editors, Marshall Chasin, Au, D, , Director of Auditory Research, Musician's Clinics of Canada, Toronto, Ontario, Canada, Kristina English, Ph, D, , Professor and Interim School Director, School of Speech Pathology and Audiology, University of Akron/NOAC, Akron, Ohio, Linda J, Hood, Ph, D, , Professor, Department of Hearing and Speech Sciences, Vanderbilt Bill Wilkerson Center, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA, Honorary Professor, University of Queensland, Brisbane, Australia, Kim L, Tillery, Ph, D, , Professor and Chair, Department of Communication Disorders & Sciences, State University of New York at Fredonia, Fredonia, New York, ,
Mô tả vật lý: xvi, 927 pages : , illustrations ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.8
ISBN: 1451191634
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thiết kế kết cu gch, đá tiêu chun châu Âu EN 1996-1-2:2005+AC:2010. Phn 1-1 - Quy đnh chung cho
Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18302184
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu đ xut mô hình qun lý phù hp phc v công tác bo v môi trưng hưng đến phát trin
Tác giả: Âu Thị Kim Uyên, Lê Thanh Hải giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế kết cu gch, đá tiêu chun Châu Âu EN 1996-3:2006+AC:2009 . Phn 3 - Phương pháp tính đơn
Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 43tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.18302184
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thiết kế kết cu liên hp thép và bê tông tiêu chun châu Âu EN 1994-1-2:2005 + AC:2008. Phn 1-2 -
Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.180218
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cơ hi và thách thc ca th trưng chng khoán phái sinh Vit Nam /
Tác giả: Âu Thanh Tâm, , , [và những người khác], Nguyễn Thị Cúc Hồng (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 37tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.6457
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Tác đng lên kết cu tiêu chun Châu Âu En 1991-1-4:2005+AC:2010. Phn 1-4 - Tác đng chung - tác
Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 141tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.1702184
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tác đng lên kết cu tiêu chun Châu Âu EN 1991-1-1:2002+AC:2009. Phn 1-1 - : Tác đng chung -
Tác giả: Viên Khoa học Công nghệ Xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.1702184
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Tác đng lên kết cu tiêu chun châu âu EN 1991-1-2:2002+AC:2009. Phn 1-2- : Tác đng chung - tác
Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.1702184
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s hài lòng ca du khách đi vi cht lưng dch v du lch trên
Tác giả: Âu Phước Quý, Phan Mỹ Hạnh (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn