Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chế to h thng đin điu khin và ti ưu din tích ct cho máy ct Plasma CNC /
Tác giả: Trần Hoàng Giang,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to robot Scara 4 bc t do /
Tác giả: Đặng Trọng Cảnh,
Mô tả vật lý: 91 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phi hp các cm biến trên robot di đng /
Tác giả: Bùi Thanh Luân,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và chế to robot hàn trên mt phng nm ngang /
Tác giả: Bùi Thanh Luân,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng chương trình điu khin s bng C++ Builder /
Tác giả: Diệp Huy Cường,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng chương trình điu khin s bng C++ Builder /
Tác giả: Trịnh Xuân Giao,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu thiết kế và điu khin h thng thay dao trên máy CNC /
Tác giả: Bùi Thanh Luân,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Chế to máy b tay - dê t đng phc v lĩnh vc xây dng /
Tác giả: Lê Khánh Điền,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Điu khin robot Scara 4 bc t do /
Tác giả: Lê Bảo Tịnh,
Mô tả vật lý: 139 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế máy ct Plasma /
Tác giả: Bùi Thanh Luân,
Mô tả vật lý: 93 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn