Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
Thương mi đin t trong du lch /
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo,
Mô tả vật lý: 258tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu kh năng đáp ng phát sinh hình thái ca lát mng tế bào phát hoa đng tin ( Gerbera
Tác giả: Đặng Lâm Trúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Các yếu t nh hưng đến quyết đnh mua quà lưu nim du lch ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Bùi Thị Hương Quế,
Mô tả vật lý: 17tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Các gii pháp marketing nhm thu hút khách du lch đến lưu trú ti các khách sn Tp.H Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Thị Kim Mai,
Mô tả vật lý: 22tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu s hài lòng ca sinh viên đi vi m thc đưng ph ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Võ Đình Bảo,
Mô tả vật lý: 40tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Qun tr cht lưng dch v /
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
L tân ngoi giao /
Tác giả: Bùi Trọng Tiến Bảo,
Mô tả vật lý: 198tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 327.2
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s quay li ca du khách ti thành ph Đà Lt /
Tác giả: Phạm Diễm Quỳnh,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.4791
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Mt s gii pháp hoàn thin marketing dch v (7P) nhm thu hút khách du lch ni đa đến tham quan
Tác giả: Lê Thị Dương,
Mô tả vật lý: 19tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.47910688
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến s gn kết nhân viên ti các khách sn 5 sao: Nghiên cu đin
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn