Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Rockwood & Wilkins' fractures in children /
Tác giả: editors, John M, (Jack) Flynn, MD, Associate Professor of Orthopaedic Surgery, University of Pennsylvania School of Medicine, Associate Chief of Orthopaedic Surgery, The Children's Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, David L, Skaggs, MD, Chief of Orthopaedic Surgery, Choildren's Hosptal Los Angeles, Professor of Orthopaedic Surgery, University of Southern California School of Medicine, Los Angeles, California, Peter M, Waters, MD, Clinical Chief of Orthopaedic Surgery, Boston Children's Hospital, Professor of Orthopaedic Surgery, John E, Hall Professor of Orthopaedic Surgery, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, ,
Mô tả vật lý: xvi, 1288 pages : , illustrations (some color) ; , 29 c
Ký hiệu phân loại: 617.1
ISBN: 1451143931 (hardback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Electrical Power Systems Quality /
Tác giả: Roger C, Dugan, McGranaghan Mark F, , Beaty H, Wayne,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN: 9780070180314
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Six Sigma team pocket guide elektronisk ressurs /
Tác giả: Mary Federico, Renee Beaty,
Mô tả vật lý: xii, 176 s.
Ký hiệu phân loại: 658.402
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn