Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
A brief history of ancient astrology /
Tác giả: Beck Roger,
Mô tả vật lý: xiii, 159 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 133.5093
ISBN: 1405110740
Bộ sưu tập: Sách đin t
DoCoMo :
Tác giả: Beck John C, ,
Mô tả vật lý: xv, 240 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 384.3
ISBN: 0814407536
Bộ sưu tập: Sách đin t
Teaching young children in multicultural classrooms :
Tác giả: Robles de Melendez Wilma J, ,
Mô tả vật lý: 324p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 370.117
ISBN: 9781337566070
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Test-driven development :
Tác giả: Beck Kent, ,
Mô tả vật lý: xix, 220 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0321146530 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Refactoring :
Tác giả: Fowler Martin,
Mô tả vật lý: xxi, 431 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0201485672
Bộ sưu tập: Sách đin t
Elementary linear programming with applications /
Tác giả: Kolman Bernard,
Mô tả vật lý: xxii, 449 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer disk (3 1/2 in.)
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 012417910X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Plant ecology /
Tác giả: Schulze E, -D, ,
Mô tả vật lý: ix, 702 p. : , ill. (chiefly col.), maps (chiefly col.) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 581.7
ISBN: 354020833X (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Matériel culture :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 328 p. : , ill., maps ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 930.1
ISBN: 0415233879
Bộ sưu tập: Sách đin t
What to listen for in opera :
Tác giả: Beck Charles R, ,
Mô tả vật lý: viii, 278 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 782.1/117
ISBN: 9780786496099 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
The ASCRS manual of colon and rectal surgery /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1005 pages : , illustrations (some colored) ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 617.5
ISBN: 1461484499 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn