Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Astrobiology: Future Perspectives
Tác giả: Ehrenfreund Pascale,
Mô tả vật lý: v.: digital
Ký hiệu phân loại: 576.839
ISBN: 9781402023057
Bộ sưu tập: Sách đin t
Nói không vi chiến binh giao thông 10 chìa khóa đ khi nghip và làm giàu =
Tác giả: Becker Alex,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 332.02401
ISBN: 9786041107113
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Hybridization of MNE subsidiaries :
Tác giả: Becker-Ritterspach Florian A, A, ,
Mô tả vật lý: xvi, 302 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.476292
ISBN: 0230206697
Bộ sưu tập: Sách đin t
The maxillary sinus
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 256 p. :, ill. (chiefly col.) ;, 2 videodiscs (DVDs : 4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: WV 345
ISBN: 9781604062809
Bộ sưu tập: Sách đin t
Neurotrauma :
Tác giả: Valadka Alex B, ,
Mô tả vật lý: xx, 288 p. :, ill. ;, 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 2005 A-087
ISBN: 1588902668 (HC : TNY)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Clinical evaluation of medical devices /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: x, 346 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 610.28
ISBN: 1588294226
Bộ sưu tập: Sách đin t
Uncommon sense :
Tác giả: Becker Gary S, ,
Mô tả vật lý: 373 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 330
ISBN: 0226041018 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Child maltreatment :
Tác giả: Becker-Blease Kathryn,
Mô tả vật lý: viii, 162 pages : , illustrations ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 616.85/8223
ISBN: 1433822210
Bộ sưu tập: Sách đin t
Clinical evaluation of medical devices /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ;
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
The definitive guide to Lift
Tác giả: Chen-Becker Derek, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 9781430224228 (electronic)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn