Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Bridgescape :
Tác giả: Gottemoeller Frederick,
Mô tả vật lý: 316p. ; , 29cm.
Ký hiệu phân loại: 725.98
ISBN: 9780471267737
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Foundations of Real and Abstract Analysis /
Tác giả: Douglas S, Bridges,
Mô tả vật lý: 322
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Stargazers Tribebook /
Tác giả: Bridges Bill,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 793.93
ISBN: 1565043324
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bridges between psychology and linguistics :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 299 p. : , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0805807837
Bộ sưu tập: Sách đin t
Foundations of real and abstract analysis /
Tác giả: Bridges D, S, ,
Mô tả vật lý: xiv, 322 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 0387982396
Bộ sưu tập: Sách đin t
New approaches to English linguistics :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: vi, 326 pages : , illustrations ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 420
ISBN: 9789027266811
Bộ sưu tập: Sách đin t
50 things every young gentleman should know :
Tác giả: Bridges John,
Mô tả vật lý: xii, 194 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 395.1
ISBN: 140160465X
Bộ sưu tập: Sách đin t
I only roast the ones I love :
Tác giả: Ross Jeffrey,
Mô tả vật lý: ix, 290 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 808.5
ISBN: 9781439101407
Bộ sưu tập: Sách đin t
Strictly Right :
Tác giả: Bridges Linda,
Mô tả vật lý: 368p ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 070.92
ISBN: 9780471758174
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Problem-based learning in clinical education :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxv, 251 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 371.39
ISBN: 9789400725140
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn