Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
New approaches to English linguistics : building bridges /
Tác giả: edited by Olga Timofeeva, Anne-Christine Gardner, Alpo Honkapohja, Sarah Chevalier, ,
Mô tả vật lý: vi, 326 pages : , illustrations ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 420
ISBN: 9789027259424 (hb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Seismic design aids for nonlinear pushover analysis of reinforced concrete and steel bridges /
Tác giả: Jeffrey Ger, Franklin Y, Cheng, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 376 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 624.2
ISBN: 9781439837634
Bộ sưu tập: Sách đin t
Reinforced concrete design to eurocodes : design theory and examples /
Tác giả: Prab Bhatt, Thomas J, MacGinley, Ban Seng Choo, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 849 p. : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 9781466552524
Bộ sưu tập: Sách đin t
802.1aq shortest path bridging design and evolution [electronic resource] : the architects'
Tác giả: David Allan, Nigel Bragg, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 1118148665
Bộ sưu tập: Sách đin t
Problem-based learning in clinical education : the next generation /
Tác giả: Susan Bridges, Colman McGrath, Tara L, Whitehill, editors, ,
Mô tả vật lý: xxv, 251 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 371.39
ISBN: 9789400725140
Bộ sưu tập: Sách đin t
50 things every young gentleman should know : what to do, when to do it & why /
Tác giả: John Bridges, Bryan Curtis, ,
Mô tả vật lý: xii, 194 p. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 395.1
ISBN: 140160465X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bridge and highway structure rehabilitation and repair [electronic resource] /
Tác giả: Mohiuddin A, Khan, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xxiii, 632 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 624.20288
ISBN: 0071545913
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bridge engineering : substructure design /
Tác giả: Wai-Fah Chen, Lian Duan, ,
Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 624
ISBN: 0849316812
Bộ sưu tập: Sách đin t
Bridge aeroelasticity : sensitivity analysis and optimal design /
Tác giả: J, A, Jurado , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: [xiv], 337 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 624.23
ISBN: 184564056X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Strictly Right : William F. Buckley Jr. and the american conservative movement /
Tác giả: John R, Coyne Jr, , Linda Bridges, ,
Mô tả vật lý: 368p ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 070.92
ISBN: 9780471758174
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn