Trang 1 trong 115 kết quả
Sắp xếp theo
Grimtooth's Traps /
Tác giả: O'connor Paul R, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 793
ISBN: 0940244756
Bộ sưu tập: Sách đin t
Rolando Gomez's glamour photography :
Tác giả: Gomez Rolando, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 778
ISBN: 9781584282105
Bộ sưu tập: Sách đin t
Night and low-light techniques for digital photography /
Tác giả: Cope Peter,
Mô tả vật lý: 127 p. : , col. ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 158428174X
Bộ sưu tập: Sách đin t
Lighting techniques for photographing model portfolios /
Tác giả: Pegram Billy, ,
Mô tả vật lý: 126 p. :, ill. (chiefly col.) ;, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.72
ISBN: 9781584282594 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Professional marketing & selling techniques for digital wedding photographers /
Tác giả: Armstrong Ben,
Mô tả vật lý: 124 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.9939250680
ISBN: 1584281804 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Available Light
Tác giả: Marr Don,
Mô tả vật lý: 128 p. , ill , 11.000 x 08.500 in.
Ký hiệu phân loại: 778.76
ISBN: 158428255X (Trade Paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Professional digital techniques for photographing Bar and Bat Mitzvahs /
Tác giả: Turkel Stan, ,
Mô tả vật lý: 127 p. : , col. ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.994896
ISBN: 1584282703
Bộ sưu tập: Sách đin t
Butterfly photographer's handbook :
Tác giả: Folsom William, ,
Mô tả vật lý: 125 p. :, col. ill. ;, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.9325789
ISBN: 9781584282471 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Rangefinder's professional photography :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 127 p. :, ill. (some col.) :, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 779.092
ISBN: 9781584281931
Bộ sưu tập: Sách đin t
The best of photographic lighting :
Tác giả: Hurter Bill, ,
Mô tả vật lý: 126 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 778.7
ISBN: 9781584282174
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn