Trang 1 trong 19 kết quả
Sắp xếp theo
Li thn chú, bùa - chài trong dân gian, sách c Thái ( kõam măn mun Tãy).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 731tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049072116
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Lch Thái Sơn La.
Tác giả: Trần Vân Hạc,
Mô tả vật lý: 616tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.3309597
ISBN: 9786049028410
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Không bao gi là tht bi, tt c là th thách :
Tác giả: Chung Ju Yung,
Mô tả vật lý: 351tr ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 338.095195092
ISBN: 9786045838747
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nâng cao hiu qu đu tư cho nhà đu tư cá nhân trên th trưng chng khoán Vit Nam /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Bình,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu quy trình công ngh sn xut cá rô phi kho t đóng hp /
Tác giả: Lã Văn Chung,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Lch Thái Sơn La.
Tác giả: Cà Văn Chung,
Mô tả vật lý: 615tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.3309597
ISBN: 9786049028427
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phún phòng nga vn hn :
Tác giả: Hoàng Trần Nghịch,
Mô tả vật lý: 332tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786045369371
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Quan đim v thi ca ca Chung Vinh trong Thi Phm.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 39 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 895.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Lch Thái Sơn La.
Tác giả: Cà Văn Chung,
Mô tả vật lý: 615tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.3309597
ISBN: 9786049028397
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Cúng ma tình yêu (Xn chuông) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 759tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049775840
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn