Trang 1 trong 284 kết quả
Sắp xếp theo
Detail Process Charting :
Tác giả: Ben B, Graham,
Mô tả vật lý: 187 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.402
ISBN: 0471653942
Bộ sưu tập: Sách tham kho
The web warrior guide to web database technologies /
Tác giả: Leasure Bod,
Mô tả vật lý: 723p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 9780619159900
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Thunderstorms
Tác giả: Magono Choji,
Mô tả vật lý: x, 261 p. , : ill. , ; 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 551.554
ISBN: 0444418822
Bộ sưu tập: Sách đin t
S tay hưng dn bo v môi trưng trong xây dng công trình giao thông đưng b /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 696
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
78 tax tips for Canadians for dummies /
Tác giả: Henderson Christie, ,
Mô tả vật lý: xviii, 386 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 343.71052
ISBN: 9780470676585 :
Bộ sưu tập: Sách đin t
Global challenges and local responses :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 214 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 338.95
ISBN: 9780415383998
Bộ sưu tập: Sách đin t
Microsoft windows 2000 networking lab manual /
Tác giả: Carswell Ron,
Mô tả vật lý: 352p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9780619015146
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Novells Guide to Netware 6 Networks with CDROM /
Tác giả: Thomas Blair W,
Mô tả vật lý: 1476 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.71369
ISBN: 076454876X
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Wind power basics /
Tác giả: Chiras Daniel D, ,
Mô tả vật lý: xi, 179 p. : , ill. ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 333.92
ISBN: 086571617X (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Physiological pharmaceutics :
Tác giả: Washington Neena,
Mô tả vật lý: 312 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 615.7
ISBN: 0748406107
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn