Trang 1 trong 26 kết quả
Sắp xếp theo
Xác đnh ph ti thiu ca tp ph thuc hàm trên F /
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phn mm h tr kinh doanh lành du lch Bình Qui /
Tác giả: Lê Châu Việt Minh Tâm,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý vic tính lương và huy đng vn ca công ty dưc - trang thiết b y tế Bình Đnh /
Tác giả: Cao Đăng Sáu,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phn mm kế toán doanh nghip ti công ty Interflour - Vit Nam /
Tác giả: Lê Hải,
Mô tả vật lý: 59 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Nghiên cu ng dng vi to trong x lý nưc thi cao su và thu hi năng lưng ti nhà máy chế biến
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Cơ s d liu phân tán /
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.758
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mt phương pháp bo toàn tính riêng tư trong khai thác lut kết hp trên cơ s d liu phân tán
Tác giả: Vũ Văn Đông,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Khai thác cơ s d liu đim sinh viên toàn trưng tìm ra phương án h tr hc tp giai đon rút gn
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 31tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
PHÂN TÍCH THIT K VÀ XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH QUN LÝ TÍN DNG CA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ
Tác giả: Nguyễn Minh Châu,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý đim sinh viên theo h đào to tín ch cho trưng đi hc K Thut Công Ngh /
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn