Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích tình hình tài chính ti công ty c phn thương mi cơ khí Tân Thanh. /
Tác giả: Võ Văn Tô,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao hiu qu hot đng tín dng cá nhân ti NH TMCP Sacombank CN Sài Gòn - P.GD Nguyn Cư Trinh
Tác giả: Châu Minh Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm đy mnh hot đng huy đng vn ti ngân hàng TMCP Kiên Long /
Tác giả: Trần Thị Phương Quế,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán tp hp chi phí & tính giá thành sn phm xây lp ti Cty TNHH Bluescope Buildings VN. /
Tác giả: Nguyễn Mỹ Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Qun lý tài chính ngân hàng thương mi /
Tác giả: Châu Văn Thưởng,
Mô tả vật lý: 172tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 332.12068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH thiết b đin Tân Phú /
Tác giả: Phan Thị Thu Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghip v ngân hàng 3 /
Tác giả: Châu Văn Thưởng,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tài chính doanh nghip căn bn /
Tác giả: Châu Văn Thưởng,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 658.15
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nâng cao hiu qu h thng kim soát ni b theo hưng ngăn nga ri ro trong hot đng tín dng ti
Tác giả: Nguyễn Mộng Long Châu,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao hiu qu hot đng tín dng đi vi doanh nghip va và nh ti ngân hàng Eximbank chi
Tác giả: Trần Thị Ngọc Diễm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn