Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Hưng dn thiết kế kết cu nhà cao tng bê tông ct thép chu đng đt theo TCXDVN 3758:2006 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thiết kế và chế to thiết b t đng th nghim kh năng chu nhit và chu cháy ca các thiết b
Tác giả: Phạm Thị Dung,
Mô tả vật lý: 131 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
S dng ngun chai nha đ tăng cưng kh năng chu un ca bê tông /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 30tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 620.136
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
Machine learning with R cookbook
Tác giả: Yu-Wei Chiu,
Mô tả vật lý: 1 online resource
Ký hiệu phân loại: 519.502855133
ISBN: 9781783982042
Bộ sưu tập: Sách đin t
Đ tin cy m ca kết cu chu ti trng đng /
Tác giả: Lê Công Duy,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 624.170151
ISBN: 9786048220327
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích ng x ca kết cu dàn chu nh hưng ca tham s m s dng gii thut tiến hóa khác bit
Tác giả: Huỳnh Trọng Nghĩa,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 624.1773
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các gii pháp s dng h cn ma sát đ gim chn cho công trình chu ti trng đng đt /
Tác giả: Chu Quốc Thắng,
Mô tả vật lý: 26tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 624.1762
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
The practice of Chinese medicine = :
Tác giả: Maciocia Giovanni, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 924 p., 8 p. of col. plates : , ill. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 615.5
ISBN: 0443043051
Bộ sưu tập: Sách đin t
Thiết kế kết cu liên hp thép và bê tông tiêu chun châu Âu EN 1994-1-2:2005 + AC:2008.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 132tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 624.180218
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân lp mt s chng vi sinh vt chu mn có kh năng phân hy protein trong nƣc thi chế biến
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Mai Nhi,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn