Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến viêc qun lý rác thi xây dng ti tnh Đng Nai /
Tác giả: Vũ Thị Khuyên, Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 
Gii pháp nâng cao công tác qun lý xây dng theo quy hoch /
Tác giả: Lương Quang Nhật Minh, Chu Việt Cường (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ 711.4
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH