Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu đ xut các yếu t nh hưng đến tiến đ thc hin d án đu tư xây dng các công trình
Tác giả: Võ Kỳ Nam, Chu Việt Cường (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Phân tích năng lc ca nhà thu thi công các công trình xây dng ti Tng công ty đa c Sài Gòn
Tác giả: Nguyễn Minh Thạch, Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến viêc qun lý rác thi xây dng ti tnh Đng Nai /
Tác giả: Vũ Thị Khuyên, Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Các yếu t ri ro gây mt an toàn lao đng trong các công trình xây dng ti thành ph H Chí Minh /
Tác giả: Đỗ Quang Lợi , Chu Việt Cường (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.22
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Gii pháp nâng cao công tác qun lý xây dng theo quy hoch /
Tác giả: Lương Quang Nhật Minh, Chu Việt Cường (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 711.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn