Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
SRA Real Math /
Tác giả: ThomeJess,
Mô tả vật lý: 656p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 513
ISBN: 9780076110926
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Sách quỹ châu Á tặng
Kaleidoscope :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 260p. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 9780076088775
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Sách quỹ châu Á tặng
Slow cooking all year 'round
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 221 s. : , ill
Ký hiệu phân loại: 641.5884
ISBN: 9781620930212
Bộ sưu tập: Sách đin t
Algebra 2 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1184 p ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 512.9
ISBN: 9780078884825
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Clinical neurophysiology in pediatrics :
Tác giả: Galloway Gloria M, ,
Mô tả vật lý: x, 285 pages : , illustrations (some color) ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 618.928
ISBN: 9781617052118
Bộ sưu tập: Sách đin t
Principles and applications of electrical engineering /
Tác giả: Rizzoni Giorgio, ,
Mô tả vật lý: 1022 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3
ISBN: 0072887710
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Sách quỹ châu Á tặng
1-2-3 draw cartoon aliens and space stuff :
Tác giả: Barr Steve,
Mô tả vật lý: v. cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 0939217716
Bộ sưu tập: Sách đin t
1-2-3 draw cartoon wildlife :
Tác giả: Barr Steve,
Mô tả vật lý: 62 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 0939217708
Bộ sưu tập: Sách đin t
1-2-3 draw cartoon faces :
Tác giả: Barr Steve,
Mô tả vật lý: 62 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 741.5
ISBN: 0939217473
Bộ sưu tập: Sách đin t
Textbook of diagnostic microbiology /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 1076 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 616.9
ISBN: 9780323089890 (hardcover)
Bộ sưu tập: Sách đin t

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH