Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Clinical outline of oral pathology :
Tác giả: Eversole Lewis R, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (754 pages) : , illustrations (some color), photographs.
Ký hiệu phân loại: 617.522
ISBN: 9781607952114 (e-book)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Family biking :
Tác giả: Hurst Robert,
Mô tả vật lý: 215 pages : , color illustrations ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 796.6083
ISBN: 9781493009893 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Jeannette Rankin :
Tác giả: O'Brien Mary Barmeyer,
Mô tả vật lý: xiii, 66 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 328.73092
ISBN: 1493017284 (paperback)
Bộ sưu tập: Sách tham kho
It happened in West Virginia :
Tác giả: Steelhammer Rick, ,
Mô tả vật lý: xi, 163 pages : , illustrations ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 975.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Injectable hydrogels for regenerative engineering /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xviii, 427 pages : , illustrations (some color) ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: QT 37.5.P7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
The quick & clean diet
Tác giả: Alexander Dari, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 641.5
ISBN: 0762791713 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Backyard wildlife /
Tác giả: Telander Todd,
Mô tả vật lý: xii, 194 pages : , color illustrations ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 591.97
ISBN: 9781493006304
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Medical physiology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 1337 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 612
ISBN: 9780808924494 (International edition)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Successful strategies for the discovery of antiviral drugs /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvi, 534 pages : , illustrations (some colour) ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 2013 K-395
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách đin t
Devita, Hellman, and Rosenberg's cancer :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xlv, 2234 pages : , illustrations (some color) ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 616.99
ISBN: 1451192940 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách đin t

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn